Blog

Blog

Jaki jest zakres usług kancelarii prawnej?

Kancelaria Prawna Radom

Kancelaria prawna to miejsce wykonywania zawodu adwokata. Ta profesja słusznie kojarzy nam się z salą sądową. Warto jednak pamiętać, że praca prawnika nie ogranicza się wyłącznie do uczestniczenia w rozprawach. Usługi oferowane przez kancelarie prawne można podzielić na pomoc sądową oraz pomoc pozasądową, w której skład wchodzi m.in. udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, konsultacje, porady prawne, opinie, sporządzanie aktów prawnych. Zadaniem adwokata jest niesienie pomocy prawnej i warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa już w momencie, kiedy przepisy okażą się dla nas trudne do zrozumienia i nie mamy pewności co do dalszych działań. Współpraca z profesjonalistą daje bowiem gwarancję prawidłowo przygotowanej dokumentacji oraz zwiększa szanse na wygraną w ewentualnie później wytoczonej sprawie.

Kancelaria prawna najczęściej zajmuje się:

 

– udzielaniem porad prawnych

– sporządzaniem opinii i aktów prawnych

– reprezentowaniem przed sądami oraz organami administracji

– opracowywaniem wszelkiego rodzaju pism procesowych

– udziałem w negocjacjach

– pomocą w odzyskiwaniu odszkodowań

– pomocą w windykacji i odzyskiwaniu należności

Nasza Kancelaria adwokacka może udzielić pomocy prawnej w:

 

SPRAWACH KARNYCH – obrona przed organami ścigania i sądami, reprezentowanie osoby pokrzywdzonej i ochrona jej praw.

SPRAWACH RODZINNYCH – ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o alimenty, podział majątku, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, ustalenie ojcostwa.

OBSŁUDZE PRAWNEJ FIRMY – bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw, odzyskiwanie należności od kontrahentów, prowadzenie spraw pracowniczych, przygotowywanie i analiza umów, prowadzenie windykacji.

SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH – sporządzanie opinii prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, odwołań i skarg od decyzji podjętych przez organy administracyjne.

SPRAWACH SPADKOWYCH – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, doradztwo prawne w zakresie przekazania majątku spadkobiercom.

SZKODACH MAJĄTKOWYCH – sprawy o uzyskanie zadośćuczynienia, odszkodowania, renty, pokrycie kosztów leczenia, doradztwo i prowadzenie negocjacji w sporach z ubezpieczycielami w razie odmowy wypłaty odszkodowania.

SPRAWACH FRANKOWYCH – sprawy z zakresu prawa bankowego, w tym z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek, reprezentowanie w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem.

SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIAMI – sprawy o ogłoszenie upadłości konsumentów oraz przedsiębiorców.

Zakres działań kancelarii prawnych obejmuje szeroko rozumianą pomoc prawną, a często wsparcie ze strony adwokata jest wskazane. Oczywiście nie wszystkie spory prawne wymagają korzystania z profesjonalnej pomocy prawnika, jednak w razie wątpliwości warto rozważyć zasięgnięcia chociażby porady prawnej, aby upewnić się co do dalszego sposobu postępowania. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.