Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Grzegorza Gębskiego w tzw. sprawach kredytów frankowych

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw zarówno w zakresie tzw. spraw kredytów frankowych, jak i w innych sprawach wynikających z prawa bankowego oraz dewizowego, w szczególności:
– kompleksową obsługę prawną na każdym etapie sprawy, zarówno przedsądowym, jak i sądowym,
– sprawy frankowe dot. kredytów indeksowanych oraz denominowanych,
– sprawy z zakresu prawa bankowego, w tym z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,
– kompleksowa ocena umowy pod względem zawartych w niej postanowień uznanych za abuzywne, bądź nieważne,
– reprezentowanie w postępowaniu reklamacyjnym przed bankiem,
– bieżąca analiza orzeczeń sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych.

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy prawnej zarówno w zakresie porad prawnych, sporządzania pism, jak również reprezentowania Klientów w postępowaniach.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia siedziby naszej Kancelarii w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20 bądź kontaktu telefonicznego lub przez e-mail.

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Indywidualne podejście

Każda z powierzonych nam spraw zostaje szczegółowo przenalizowana i wspólnie z Klientami wybieramy najlepsze dla nich rozwiązanie.

Łatwy kontakt

Zapewniamy nowoczesną formę świadczenia usług prawnych oraz wymiany dokumentów (porady stacjonarne, telefoniczne oraz online).

Jasne zasady współpracy

Zasady współpracy zostają jasno określone w umowie, a wysokość wynagrodzenia ustalana jest przed jej wykonaniem, co nie naraża Klientów na ponoszenie niespodziewanych wydatków.

Informacja o stanie sprawy

Klienci są na bieżąco informowani o szczegółach ich sprawy oraz konsultowane są z nimi wszelkie istotne decyzje.

Call Now Button