Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Grzegorza Gębskiego w sprawach odwołań i skarg

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie sporządzania wniosków, odwołań i skarg, w tym w szczególności:
– sporządzenie wniosków wszczynających postępowania administracyjne,
– przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji,
– opracowywanie odwołań oraz zażaleń,
– sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również występowanie przed tymi sądami.

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy prawnej zarówno w zakresie porad prawnych, sporządzania pism, jak również reprezentowania Klientów w postępowaniach.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia siedziby naszej Kancelarii w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20 bądź kontaktu telefonicznego lub przez e-mail.

Dlaczego my?

Dlaczego my?

Indywidualne podejście

Każda z powierzonych nam spraw zostaje szczegółowo przenalizowana i wspólnie z Klientami wybieramy najlepsze dla nich rozwiązanie.

Łatwy kontakt

Zapewniamy nowoczesną formę świadczenia usług prawnych oraz wymiany dokumentów (porady stacjonarne, telefoniczne oraz online).

Jasne zasady współpracy

Zasady współpracy zostają jasno określone w umowie, a wysokość wynagrodzenia ustalana jest przed jej wykonaniem, co nie naraża Klientów na ponoszenie niespodziewanych wydatków.

Informacja o stanie sprawy

Klienci są na bieżąco informowani o szczegółach ich sprawy oraz konsultowane są z nimi wszelkie istotne decyzje.

Call Now Button