Blog

Blog

Podstawy do reklamacji – rękojmia i gwarancja – jakie są różnice?

Bardzo ważne jest to, żeby podczas zakupów znać swoje prawa. W dzisiejszym wpisie poruszymy kwestie gwarancji oraz rękojmi, które są podstawami do złożenia reklamacji.
Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za sprzedawany przez niego produkt, przysługuje ona konsumentom na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i jest ona obowiązkowa. Możemy się na nią powołać gdy nasz zakup posiada wady fizyczne (np. produkt jest niekompletny lub nie posiada cech, o których istnieniu sprzedawca nas zapewniał) lub prawne (np. rzecz należy do osoby trzeciej).gwarancja-a-rekojmia-adwokat-gebski Powołując się na rękojmię w trakcie reklamacji, możemy żądać od sprzedawcy bezpłatnej naprawy produktu, wymiany na nowy, obniżenia lub całkowitego zwrotu pieniędzy, które za niego zapłaciliśmy. Z zastrzeżeniem, że zwrot ceny za towar jest opcją ostateczną, jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wady usunąć lub wymienić produktu na nowy. Odpowiedzialność sprzedawcy za wydany towar wynosi dwa lata. Roszczenie z tytułu rękojmi nie przysługuje, jeżeli sprzedający poinformował nas o wadzie produktu podczas zakupu, a my zgodziliśmy się na zakup mimo to. Ważne terminy, o których należy pamiętać, chcąc skorzystać z tego prawa, to:

  • rok – tyle czasu ma konsument na zgłoszenie wady od czasu jej wykrycia;
  • 14 dni – tyle dni ma sprzedawca na odpowiedź na reklamację, jeżeli tego nie zrobi, reklamację uznaje się za przyjętą;
  • 2 lata – tyle trwa odpowiedzialność sprzedawcy za wydany towar (natomiast 5 lat, jeżeli jest to nieruchomość, a rok jeżeli zakupiliśmy rzecz używaną).

Gwarancja natomiast jest dawana dobrowolnie przez producenta i to on zakreśla jej warunki oraz okres, przez jaki będzie ponosił odpowiedzialność za wady swoich produktów. Jeżeli terminu takiego nie sprecyzuje, uznaje się, że trwa on dwa lata od daty wydania towaru. Jeżeli producent zdecyduje się wymienić wadliwy towar na nowy, okres gwarancji liczymy od początku (w przeciwieństwie do rękojmi, której okres nie zostaje wydłużony nawet po wymianie towaru na nowy). Działania, jakich możemy oczekiwać od gwaranta po zgłoszeniu reklamacji towaru, zwykle można znaleźć w karcie gwarancyjnej.
Co istotne, jeżeli zdecydowaliśmy się na dochodzenie swoich roszczeń z tytułu gwarancji, możemy wciąż skorzystać z przysługującego nam prawa do rękojmi. To, z której z tych dwóch opcji skorzystamy, zależy wyłącznie od nas. Zwykle jednak w pierwszej kolejności konsumenci kierują swoje roszczenia do producenta ze względu na to, że posiada on odpowiednie narzędzia i specjalistów do naprawy sprzętu, co znacznie skraca proces reklamacyjny.