Blog

Blog

GROŹBY W INTERNECIE – CZY SĄ PRZESTĘPSTWEM I CO ZROBIĆ, JEŚLI PADLIŚMY ICH OFIARĄ?

grozby-karalne

Życie w społeczeństwie cyfrowym niesie za sobą wiele korzyści, ale także wyzwania, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Jednym z takich problemów są groźby karalne, które, niestety, stają się coraz bardziej powszechne w erze internetu.

Czym są groźby karalne?

Groźby karalne to nielegalne działania, w których sprawca grozi pokrzywdzonemu popełnieniem przestępstwa lub wyrządzeniem szkody. Mają na celu wywołanie emocjonalnej reakcji u ofiary, najczęściej zastraszenia i lęku. W kontekście internetu mogą przybrać różne formy, takie jak groźby słowne, szkalowanie, szantaż czy publikacja prywatnych informacji. Groźby karalne mają charakter nieetyczny i mogą być skierowane wobec jednostek bądź grup społecznych.

Jak bronić się przed groźbami karalnymi?

  1. W przypadku gdy otrzymują Państwo od kogoś groźby karalne, ważne jest, aby zachować wszelkie dowody przestępstwa. Należy robić zrzuty ekranu i zachować wszelkie wiadomości wymieniane z grożącym. Będą to kluczowe materiały, które mogą pomóc w dochodzeniu sprawiedliwości.
  2. Celem gróźb karalnych może być prowokacja lub manipulacja – w takiej sytuacji należy zachować spokój i unikać odpowiadania na groźby w sposób agresywny. Nerwowa odpowiedź może tylko pogorszyć sytuację.
  3. Jeśli groźby karalne mają charakter poważny, warto rozważyć konsultację z prawnikiem. Będzie on w stanie doradzić, czy można podjąć kroki prawne i wskazać, jakie są możliwości rozwiązania tej trudnej sytuacji. Jeżeli otrzymujecie Państwo groźby karalne, nie należy tego bagatelizować, ale niezwłocznie zgłosić to zdarzenie odpowiednim organom ścigania takim jak policja. Warto wspomnieć iż do gróźb karalnych nie należą na przykład zapowiedzi zerwania jakiejś umowy lub niedotrzymania obietnicy.
  4. Dbając o swoje bezpieczeństwo, warto pamiętać o swoich kontach w mediach społecznościowych – ustawić silne hasła, korzystać z autoryzacji dwuetapowej i kontrolować dostęp do swoich danych.
  5. Jeśli otrzymujecie Państwo groźby karalne przez platformy społecznościowe, dobrze jest zgłosić ten fakt administratorom. Większość serwisów ma procedury postępowania w przypadku takich incydentów.

Ważne jest aby, nie być obojętnym wobec gróźb. Groźby karalne to poważne przestępstwo. Dotyczy również sytuacji, w których miejscem ich dokonania jest szeroko rozumiany internet (aplikacje społecznościowe, czaty, komentarze itp.). W polskim prawie reguluje je art. 190 kodeksu karnego:
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Gróźb nie należy ignorować, ale za to trzeba podejmować konkretne kroki w celu zabezpieczenia siebie i swojego otoczenia. Warto dzielić się swoją trudną sytuacją z bliskimi, znajomymi, a także z organizacjami zajmującymi się prawami ofiar przestępstw. Współpraca z innymi może dostarczyć wsparcia emocjonalnego i praktycznego.

Zapewnieniem komfortu mentalnego może okazać się pomoc psychologiczna. Groźby mogą wywoływać duży stres i niepokój. Jeżeli odczuwacie Państwo lęk o swoje życie lub zdrowie, warto rozważyć skorzystanie z terapii lub porad, aby lepiej radzić sobie z emocjami i skutkami takiego doświadczenia.

W obliczu rosnącej liczby incydentów gróźb karalnych, ważne jest, aby społeczeństwo wspólnie pracowało nad stworzeniem bezpiecznego środowiska online i offline. Przyjmując postawę merytoryczną i podejmując konkretne kroki w obronie swoich praw, możemy wspólnie przeciwdziałać temu zjawisku i budować społeczeństwo oparte na szacunku i bezpieczeństwie dla wszystkich.