Odwołania i skargi

Odwołania i skargi

Zakres usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Grzegorza Gębskiego w Radomiu w sprawach odwołań i skarg

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie sporządzania wniosków, odwołań i skarg, w tym w szczególności:
– sporządzenie wniosków wszczynających postępowania administracyjne,
– przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji,
– opracowywanie odwołań oraz zażaleń,
– sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również występowanie przed tymi sądami.

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy prawnej zarówno w zakresie porad prawnych, sporządzania pism, jak również reprezentowania Klientów w postępowaniach.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia siedziby naszej Kancelarii w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20 bądź kontaktu telefonicznego lub przez e-mail.

Zasady współpracy

Zasady współpracy

Opisz problem

Opisz nam swój problem oraz powiedz, jaki rezultat chcesz osiągnąć.

Analiza prawna

Dokonamy analizy prawnej Twojej sprawy w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozwiązanie

Wspólnie wybierzemy najskuteczniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

Realizacja

Przystąpimy do działania zgodnie z ustaloną strategią.