Blog

Blog

Zakaz fałszywych wyprzedaży – czyli co zmieniła dyrektywa „Omnibus”

1 stycznia 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. Jest to akt prawny wprowadzający na poziomie krajowym unijną dyrektywę 2019/2161 – tzw. dyrektywę „Omnibus”.

Pierwszą istotną kwestią, której dotyczy niniejsza ustawa, jest ochrona konsumentów przed fałszywymi wyprzedażami tzn. sytuacjami, gdzie sprzedający sugeruje, że cena danego produktu została obniżona w określonym stopniu, a w rzeczywistości „promocja” była poprzedzona sztucznym podwyższeniem ceny. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedający przy wprowadzeniu promocji na dany produkt będzie musiał umieścić informację o tym, jaka była cena tego produktu w ciągu ostatnich 30 dni. W przypadku towarów, które były sprzedawane przez krótszy okres, wymagana będzie informacja o najniższej cenie od wprowadzenia do sprzedaży. Taka sama zasada dotyczy również banerów reklamowych, reklam telewizyjnych i innych form marketingu. Jej złamanie będzie zaś uznawane za wprowadzenie klientów w błąd, co zagrożenie jest karą finansową do 20 tyś. zł, natomiast jeśli powtórzy się to trzeci raz w ciągu 12 miesięcy – do 40 tyś. zł.

Realizacja dyrektywy unijnej ma również zapewnić rzetelność zamieszczonych opinii na temat produktów i usług. Przedsiębiorca powinien wykazać, że zamieszczone opinie są autorstwa osób, która nabyły lub korzystały z danego produktu. Złamanie niniejszej zasady może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Dyrektywa wymusza również na przedsiębiorcach nieprzyjmowanie płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w przypadku m.in. wycieczek, czy pobytów.

Ponadto zwiększony zostaje obowiązek informacyjny sprzedających wobec konsumentów. Będą oni zobligowani poinformować ich co do:

  • swojej odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową;
  • zasad plasowania produktów w witrynach internetowych;
  • mechanizmu dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanych decyzji;
  • tego, czy dany produkt/usługa oferowany jest przez przedsiębiorcę lub osobę fizyczną (gdyż od tego zależne są obowiązki względem kupującego np. w kontekście zwrotu);
  • prawa do odstąpienia od umowy.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką oraz do odwiedzenia jej siedziby w Radomiu przy ul. Parkowej 2a lok. 20. Nasi prawnicy postarają się rzeczowo i merytorycznie pomóc oraz doradzić.