Blog

Blog

Za jakie przewinienia grozi zatrzymanie prawa jazdy?

Kierowcy w Polsce mogą stracić prawo jazdy z różnych powodów. Na podstawie art. 135 Prawa o ruchu drogowym dokument uprawniający do poruszania się pojazdami mechanicznymi możemy utracić z powodu popełnienia określonych przestępstw i wykroczeń. Poniżej przykładowe sytuacje, w jakich można stracić prawo jazdy i na jak długo zostanie ono „zabrane”.

Jazda po alkoholu

Jazda po spożyciu alkoholu jest czynem surowo karalnym. W przypadku prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, gdy stężenie alkoholu w krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila prawo jazdy może mu zostać odebrane na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli jednak stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, czyn jest klasyfikowany jako przestępstwo, a kierowca musi pożegnać się z dokumentem na okres od 3 do 15 lat. Do tego orzekana grzywna, prace społeczne, a w niektórych przypadkach kara pozbawienia wolności. Policjant może także zatrzymać prawo jazdy w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący jest pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających

Jazda z niedozwoloną prędkością

Kolejnym czynem, który możemy przypłacić odebranym prawem jazdy jest poruszanie się ze zbyt dużą prędkością w terenie zabudowanym. W przypadku, gdy dozwolona prędkość zostanie przekroczona o co najmniej 50km/h nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres 3 miesięcy. Okolicznością łagodzącą jest stan wyższej konieczności – gdy kierowca łamie prawo, by ratować np. zdrowie lub życie.

Ucieczka sprawcy z miejsca wypadku

Sprawcy wypadków uciekający z miejsca zdarzenia są surowo karani. Muszą liczyć się z tym, że stracą prawo do poruszania się pojazdami mechanicznymi (lub konkretnymi rodzajami pojazdów mechanicznych) na minimum 3 lata.

Przekroczenie limitu punktów karnych

Nadmierna liczba punktów karnych to kolejna przyczyna zatrzymywania prawa jazdy. Młodzi kierowcy łatwiej przekroczą dozwoloną ilość punktów, niż Ci bardziej doświadczeni. W przypadku osób, które posiadają uprawnienia do poruszania się pojazdami krócej niż rok, limit punktów karnych wynosi 20.

Bardziej doświadczeni kierowcy mają jeszcze 4 dodatkowe punkty w zapasie, a ponadto uzyskaniu 24 punktów zostaną najpierw skierowani na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.