Blog

Blog

Opóźniony lot – jak starać się o odszkodowanie?

Z problemem spóźnionego samolotu może mieć do czynienia każdy. Jest to dość powszechna niedogodność, na którą nikt z nas nie ma wpływu. Powody mogą być różne, m.in. opóźnienie w sprzątaniu, załadunku, kontroli lub tankowaniu samolotu. Opóźnione loty stały się też ostatnio codziennością z powodu strajku kontrolerów lotu.

Kwestie prawne

Podstawą prawną do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lot jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. Dzięki mocy tego rozporządzenia możesz zyskać od 250€ do 600€ rekompensaty za opóźniony lot.

O jak wysokie odszkodowania można się ubiegać?

Wysokości odszkodowań różnią się od siebie w zależności od dystansu lotu. W przypadku lotów do 1500 km kwota odszkodowania będzie wynosiła 250€. Za lot powyżej 1500 km w obrębie UE oraz poza UE o długości od 1501 km do 3500 km – 400€. W pozostałych przypadkach odszkodowanie wynosi 600€.

Kiedy mamy prawo do odszkodowania?

Poniżej opisane są przypadki, kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie:
– lot odbywa się w ramach Unii Europejskiej – bez względu na to czy przewoźnik jest z UE,
– lot zaczyna się na obszarze UE i kończy w poństwie spoza Unii – bez względu na to czy przewoźnik jest z UE,
– lot zaczyna się poza Unią Europejską i kończy się w Unii – w tym przypadku musi obsługiwać go unijny przewoźnik.

Opóźnienie lotu musi wynosić co najmniej 3 godziny – jest to podstawowy warunek do otrzymania świadczenia.

Co należy zrobić, gdy lot jest opóźniony?

– zapisać dane lotu, tj. numer, czas wylotu i przylotu (tak jak w harmonogramie), faktyczny czas wylotu i przylotu,
– zachować dokumenty podróży, od najważniejszych (bilet, karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, zawiadomienie o opóźnieniu) po najmniejsze (wydatki na nocleg, posiłki, taksówkę itp.),
– dowiedzieć się, jaka jest przyczyna opóźnienia,
– złożyć wniosek o odszkodowanie.