Blog

Blog

Etyka w pracy adwokata

W październiku 1998 roku Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy, kto wykonuje zawód prawniczy, zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad i reguł. Ma to oczywiście na celu dobro klientów. Jakimi zasadami etycznymi musi kierować się adwokat, który chce być profesjonalistą? Czy zdarzają się przypadki, kiedy prawnik musi odmówić przyjęcia sprawy?

Jaki jest cel stworzenia Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu?

Zasady regulujące pracę i postępowanie adwokatów i aplikantów radcowskich stworzono po to, aby dobro klientów znajdowało się zawsze na pierwszym miejscu. Adwokat to zawód zaufania publicznego, a praca osób go wykonujących powinna stać na naprawdę wysokim poziomie. Zasady etyki zawodowej stoją na straży zaufania do zawodu, dbają również o to,

aby jego godność w oczach opinii publicznej nie była obniżana. Co ważne, jak wynika z Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgromadzone w nim reguły odnoszą się nie tylko do aktywności zawodowej adwokatów, ale również publicznej, a także zachowań, które podejmują w życiu prywatnym.

Przed jakimi wyborami musi stawać osoba, która decyduje się wykonywać zawód adwokata?

Prawo o adwokaturze jasno wskazuje sytuacje, w których adwokat musi odmówić udzielenia pomocy prawnej. Zalicza się do nich między innymi:

  • wcześniejsze udzielenie pomocy stronie przeciwnej;
  • sytuację, gdy strona przeciwna jest aktualnie klientem adwokata;
  • wcześniejsze uczestnictwo adwokata w sprawie;
  • sytuację, kiedy adwokat musiałby wystąpić przeciwko osobie bliskiej.

Prawnik ma prawo odmówić obrony także wtedy, kiedy w danej dziedzinie legislacji nie posiada dość wiedzy, w efekcie czego nie jest możliwa rzetelna obrona z jego strony.

Jakie informacje ograniczenia dla adwokatów znajdują się w Kodeksie Etyki Adwokackiej?

Jak wskazuje Kodeks Etyki Adwokackiej, ci, którzy zdecydowali się na wykonywanie zawodu adwokata nie mogą wykonywać innych prac, jeśli w jakikolwiek sposób wpływałyby one negatywnie na niezawisłość. Niedopuszczalne jest paranie się także każdym innym zajęciem, które podważałoby zaufanie nie tylko do adwokata, ale całej Adwokatury. Bardzo ważną zasadą regulującą pracę adwokatów jest obowiązek zachowania tajemnicy. Co ważne, adwokaci muszą dokładnie zabezpieczać wszystkie dane, jakie zdobyli w związku z wykonywaniem swojego zawodu.